Маргарита Быкова, Юлия Гилева, Светлана Зайцева, Марина Полякова